Gevel pand54

PAND54

Pand54 is het gezellig huiselijke ontmoetingscafé van COC Eindhoven en regio. Het is dè plek waar LHBTi+ elkaar vrij kunnen ontmoeten in een veilige omgeving.

Buiten de reguliere openeingstijden, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, worden er ook speciale bijeenkomsten georganiseerd voor Ouderen, Jongeren, Vrouwen, Transgenders, Non-binair of speciale LHBTi+ groepen zoals Licht verstandelijk beperkt, Vluchtelingen, Autisme, Doven & slechthorenden, etc...

Kijk voor meer info over groepen op: https://coceindhoven.nl