COCKTAIL

Cocktail Eindhoven – ondersteuning voor LHBTI vluchtelingen en asielzoekers

Cocktail is een project voor LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) asielzoekers en vluchtelingen.

Contact: COCktail@COCEindhoven.nl
Facebook: Cocktail Eindhoven

Onze Missie

Cocktail wil het isolement van LHBTI nieuwkomers doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving.

Cocktail wil bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat en de veiligheid van LHBTI nieuwkomers en migranten in Nederland. LHBTI’s worden in grote delen van de wereld gediscrimineerd en bedreigd.

In een aantal landen staat hen gevangenisstraf of zelfs de doodstraf te wachten.  Vluchten is vaak de enige mogelijkheid. Maar ook in Nederland zijn de discriminatie en bedreiging nog niet geweken: hun geaardheid wordt, net als in    het land van herkomst, dikwijls niet geaccepteerd door andere nieuwkomers in en   buiten de vluchtelingencentra. Dit kan leiden tot ernstige vormen van (fysieke)  bedreiging, vereenzaming, angsten en depressiviteit.

activiteiten van COCKTAIL Eindhoven:

Events: The GAY REFUGEE WALK-IN

Wanneer?
Tussen 16:00 – 21:00 (4:00 p.m. – 9:00 p.m.)

(Evenement is voor LHBTI-asielzoekers en genodigden)

Location:
COC Eindhoven Pand54
Prins Hendrikstraat 54, Eindhoven

Ons maandelijkse themafeest brengt LHBTI vluchtelingen van over de hele land samen op een plek.

Planning 2018

Zaterdag 20 Januarie

Zaterdag 17 Februarie

Zaterdag 21 April

Zaterdag 16 Junie

Zaterdag 18 Augustus

Zaterdag 20 Oktober

Maandag 24 December (Andere dag)

Our Buddy Project:

Cocktail brengt een LHBTI nieuwkomer in contact met een maatje, een vrijwilliger die meestal zelf tot de LHBTI groep behoort.

Na een intakegesprek gaat Cocktail op zoek naar een vrijwilliger, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de taal en wensen van de nieuwkomer.

Als het klikt, maakt het duo afspraken over welke activiteiten ze gaan ondernemen, wanneer en hoe vaak.

Cocktail biedt geen juridische, medische, psychische of financiële hulp. Zo nodig wordt iemand doorverwezen naar professionele instanties. Deelname is gratis, maar Cocktail biedt geen onkostenvergoeding voor reiskosten, drankjes etc.